مطالب ریاضی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی ۱۳۹۱ساعت 20:6  توسط تارا-فرگل-درسا | 
میوه ای هستم خوش مزه دو حرف اولم عددی است دو رقمی من چی هستم؟

.

.

.

.

.

.

ای بابا بگو دیگههههههههه

.

.

.

.

بگم دیگههههههه گناه داری

.

.

.

.

ای بابا سیب دیگههههههههههه سی(۳۰)ب

.

.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 22:0  توسط تارا-فرگل-درسا | 
برای یافتن سن دوستتان از این روش استفاده کنید:

۱-از دوستتان بخواهید تا سن خود را ۲ برابر کند و ۵ تا به ان اضافه کند

۲-عدد به دست امده را در ۵ ضرب کند و نتیجه را به شما بگوید

۳-شما اولین رقم ان عدد را که حتما ۵ است از ان عدد حذف کنید

۴-از عدد باقی مانده ۲ تا کم کنید تا سن دوست خود را حساب کنید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:48  توسط تارا-فرگل-درسا | 
سه شماره ی وسط موبایلتان را در ۸۰ ضرب کنید

با ۱ جمع کنید

ضرب در ۲۵۰ کنید

با چهار شماره ی اخر موبایلتان جمع کنید

و دوباره با چهار شماره ی اخر موبایلتان جمع کنید

منهای ۲۵۰ کنید

تقسیم بر ۲ کنید

در اخر شماره ی جلوی شما اشناست

.

.

.

مگه نه؟

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۹۱ساعت 20:0  توسط تارا-فرگل-درسا | 
۱-دو زاویه متقابل به راس با یکدیگر برابرند

۲-دو زاویه متمم مجموع ان ها ۹۰درجه است

۳-دو زاویه مکمل مجموع ان ها ۱۸۰درجه است

۴-فاصله ی بین دو نقطه طول پاره خطی است که دو نقطه را به هم وصل می کند

۵-کوتاه ترین فاصله ی هر نقطه تا یک خط فاصمه ی عمود است.با کمک گونیا می توانید از یک نقطه بر خط عمودرسم کنید و سپس طول پاره خط عمود را اندازه بگیرید

۶-برای مقایسه و اندازه گیری زاویه ها نیز به واحد اندازه گیری نیاز داریم.هر زاویه میتواند واحد اندازه گیری باشد

۷-یکی از واحد های اندازه گیری زاویه درجه است

۸-برای اندازه گیری زاویه از نقاله استفاده می شود

۹-وقتی دو خط همدیگر را قطع می کنند ۴ زاویه درست می شود که زاویه های رو به رو دو به دو متقابل به راس نامیده می شوند

۱۰-اندازه ی پاره خطی که وسط دو ضلع مثلث را به هم وصل می کند نصف ضلع سوم ان است

۱۱-فاصله ی هر نقطه روی نیمساز زاویه تا دو ضلع زاویه با هم مساوی است

۱۲-اندازهی زاویه های هر مثلث با اندازه ی زاویه های مثلثی که قرینه ی ان مثلث نسبت به یک خط باشد برابر است

۱۳-در صورتی که وسط اضلاع یک چهارضلعی را علامت بزنیم و وسط هر ضلع را به کناری اش وصل کنیم :

مستطیل=لوزی

لوزی=مستطیل

مربع=مربع

متوازی الاضلاع=متوازی الاضلاع

۱۴-مساحت مثلث=قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو

۱۵-تعداد پاره خط ها=تعداد نقاط ضرب در تعداد فاصله تقسیم بر دو

۱۶-تعداد قطر ها=تعداد اضلاع منهای سه ضرب در تعداد اضلاع تقسیم بر دو

۱۷-تعداد نیم خط ها=تعداد نقاط ضرب در تعداد سر باز

۱۸-تعداد زاویه ها=تعداد خط ها ضرن در تعداد فاصله ها تقسیم بر دو

۱۹-مجموع زوایای چند ضلعی=تعداد اضلاع منهای دو ضرب در ۱۸۰

۲۰-محیط دایره=۱۴/۳ ضرب در قطر

۲۱-مساحت دایره=شعاع ضرب در شعاع ضرب در ۱۴/۳

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱ساعت 19:31  توسط تارا-فرگل-درسا | 
عدد ماه تولد خود را انتخاب کنید

ضرب در ۱۰۰کنید

به اضافه ی روز تولد کنید

ضرب در ۲کنید

به اضافه ی ۶کنید

ضرب در ۵کنید

به اضافه ی ۴کنید

ضرب در۱۰کنید

منهای ۳۴۰کنید

به اضافه ی سن خود کنید

۲یا۱رقم اول سن/۲یا۱رقم اول روز تولد/۲یا۱رقم سوم ماه تولد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ساعت 13:22  توسط تارا-فرگل-درسا | 
کدام ساعت جلو آینه همان ساعت خوانده می شود؟

۱)۳          ۲)۹          ۳)۶:۳۰          ۴)۶

 

 

جواب:گزینه ی ۴


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ساعت 21:59  توسط تارا-فرگل-درسا | 
عقربه ی دقیقه شمار در چه مدت زاویه ی ۱۸۰ درجه می پیماید؟

۱)۲۰ دقیقه          ۲)۳۰ دقیقه          ۳)۴۵ دقیقه          ۴)۶۰ دقیقه

 

 

جواب :گزینه ی ۲


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 9:30  توسط تارا-فرگل-درسا | 
چند تا یک چهارم می شود دو واحد می شود؟

۱)۴          ۲)۸          ۳)۲          ۴)۱۲

 

 

جواب:گزینه ی ۲


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ساعت 9:18  توسط تارا-فرگل-درسا | 
در تقسیم یک عدد بر ۷ باقی مانده ی تقسیم کدام یک از اعداد زیر نمی تواند باشد؟

۱)۰          ۲)۴          ۳)۶          ۴)۸

 

 

جواب:گزینه ی ۴


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ساعت 20:14  توسط تارا-فرگل-درسا | 
با رقم های ۳و۰و۴ چند عدد سه رقمی می توان نوشت؟(با تکرار رقم ها)

۱)۹          ۲)۱۸          ۳)۲۷          ۴)۶ 

 

 

جواب:گزینه ی ۲


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ساعت 19:57  توسط تارا-فرگل-درسا | 
مجموع اعداد از ۱ تا ۱۰۰ کدام گزینه می باشد؟

۱)۵۰۰۵          ۲)۵۵۰۰          ۳)۵۰۵۰          ۴)۵۵۵۵

 

 

جواب:گزینه ی ۳                      راه حل:                         ۱۰۰=۱+۹۹    تعداد اعداد

                                                               ۵۰۵۰=۲/۱۰۱۰۰=۱۰۰*۱۰۱=۱+۱۰۰=مجموع             


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ساعت 19:40  توسط تارا-فرگل-درسا | 
با تشکر از بازدیدکنندگان گرامی

درسا و فرگل و تارا

          

+ نوشته شده در  شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱ساعت 18:56  توسط تارا-فرگل-درسا |